Keşfet
Bağlan
Artist Bio

İradә Mehri Әliyeva 18 Fevral 1982 ci ildә Bakıda doğulub. 2001 ci ildә Asәf Zeynallı adına Bakı Musiqi Akademiyası konservatorısında oxudu 2005-ci ildә mәzun oldu. 2013-2015 ci illәrdә oxuduğu mahnılarla sevilmәyә, tanınmağa başladı.

Mahnıların bir qismi:
Yenә dә, Sәnsiz yaşamaq olmur, hәyatım, dön desәm vә s.